História dobrovoľníctva

 

V 19. storočí v USA si ľudia začali viac všímať chudobných, čo viedlo k založeniu hnutia proti otroctvu. Mladí ľudia začali pomáhať chudobným v ich komunitách. V roku 1851 začala v USA fungovať prvá organizácia YMCA, o sedem rokov neskôr prvá YWCA.

Počas Americkej občianskej vojny ženy dobrovoľne obetovali svoj čas šitím pre vojakov a “Anjel bojiska” Clara Bartonová a jej tím dobrovoľníkov začal poskytovať vojakom pomoc. Bartonová založila v roku 1881 Americký Červený kríž a začala mobilizovať dobrovoľníkov pre odstraňovanie následkov katastrof, vrátane pomoci pre obete záplav z mesta Johnstown v roku 1889.

Armáda spásy je jedna z najstarších a najväčších organizácií pracujúcich pre znevýhodnené osoby. Táto charitatívna organizácia od svojho založenia organizovala množstvo dobrovoľníckych projektov. Do 19. storočia existovalo iba niekoľko formálnych charitatívnych organizácií na pomoc ľuďom v núdzi.

V prvých dekádach 20. storočia bolo založených množstvo dobrovoľníckych organizácií, napríklad Rotary International, Kiwanis International, Association of Junior Leagues International a Lions Clubs International. Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia viedla ku koordinácii dobrovoľníctva pre jednotlivé potreby. Počas 2. svetovej vojny tisícky dobrovoľníckych kancelárií pod dohľadom dobrovoľníkov pomáhali potrebám armády na domácom fronte, zásobovali ich, bavili vojakov na dovolenke a starali sa o zranených.

Po 2. svetovej vojne ľudia presunuli ťažisko svojich altruistických snažení do iných oblastí, vrátane pomoci chudobným a dobrovoľníctvu v zahraničí. Veľkým posunom bol vznik Mierových zborov v roku 1960 v USA. Keď prezident Lyndon B. Johnson vyhlásil vojnu chudobe v roku 1964, dobrovoľnícke aktivity sa začali rozširovať. Postup pre zapojenie sa do dobrovoľníckej práce sa stal formálnejším, formovalo sa viacero dobrovoľníckych centier a nové cesty pre vzájomnú spoluprácu cez World Wide Webe.

 

Streľba z moderných zbraní z bezprostrednej blízkosti spôsobila pri Gettysburgu masaker. Na koni sleduje boj generál Hancock z armády Únie.