Témy dobrovolníckej činnosti

  •  Ľudia v núdzi
  • Ľudia a kultúra
  • Ľudia a príroda
  • Ľudia a šport (Aktívny ľudia)
  • Ľudia a vzdelávanie
  • Ľudia a ich práva
  • Ľudia v komunite
  • Ľudia a ich zdravie
  • Ľudia a technológie 

 

Utečenci pred utečeneckým táborom

Ľudia v núdzi

príhovor muža pred zhromaždením

Ľudia a kultúra

 

 

Dobrovoľníci v zahraničí poskytujú zdravotnú a humanitárnu starostlivosť pre ľudí v núdzi počas humanitárnych kríz, konfliktov, prírodnych katastrof, vytvárajú zdravotnícke humanitárne projekty zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. Konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci vplyv na obyčajných ľudí - priame násilie, nútené vysídľovanie, epidémie, hladovanie a psychická trauma sú toho bežné následky, častokrát spojené so zrútenými miestnymi zdravotníckymi službami. 

U nás sa dobrovoľníci zameriavajú na ľudí v hmotnej núdzi – sociálne slabšie komunity, ľudí telesne a duševne postihnutých, mladých ľudí , odchádzajúcich z detských domovov a bezdomovcov.

 

Do tejto témy patria hlavne charitatívne koncerty na pomoc rôznym organizáciam, ale aj práca s deťmi, staršími občanmi a telesne a mentálne postihnutými ľuďmi pri príprave rôznych predstavení, kde sa títo ľudia vedia realizovať a prezentovať. V neposlednom rade sem patrí aj dobrovoľnícka činnosť pri príprave rôznych kultúrnych podujatí organizovaných mestami - výstav, koncerty,...  Mnohé akcie by sa bez dobrovoľníkov nemohli uskutočniť.

charitatívne podujatie na bežeckej dráhe

Ľudia a šport

 

učiaci sa ludia rôznych národností

Ľudia a vzdelávanie

 

Aj pri organizácii športových podujatí sú potrební dobrovoľníci. Bez dobrovoľníkov by sa neuskutočnila žiadna olympiáda, ale ani náš košický Medzinárodný maratón mieru.

Dobrovoľníci pomáhajú aj ako vedúci rôznych záujmových útvarov a tréneri športových klubov pre deti, starčích občanov a telesne a mentálne postihnutých ľudí.

 

 

Táto téma sa vo všeobecnosti chápe ako pomoc ďeťom aj dospelým v ekonomicky slabých krajinách pri získaní vzdelania.

Ale aj na Slovensku máme veľa dobrovoľníkov v tejto oblasti, ktorí sa podieľajú na príprave rôznych korešpondenčných seminárov, sústredení a iných súťaží. Týchto dobrovoľníkov zastrešujú neziskové organizácie ako STROM, P-MAT, TROJSTEN,...